Haftanın Ürünü
ÇANAKKALE’DE ÇIFTLIK

ÇANAKKALE MERKEZ AKÇALI ,ÇANAKKALE BALIKESIR ANA YOLU ÜZERINDE BULUNAN ÇIFT..   devamı...


BARTER’IN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

1-Ticari Mal Satışları

              Üye Barter sistemi ile mal ve hizmet sattığında sattığı mal ve hizmet karşılığı Barter İşlemler Hesabını borçlandırır Satışlar hesabına alacak kaydeder. Barter işlem dekontları KDV dahil olarak toplam fatura üzerinden kesilir. Faturalar açık olarak tanzim edilir.

120 Alıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX
391 Hesaplanan KDV XXXX
600 Satışlar XXXX
Barter Nedir?
2-Ticari Mal Alışları

              Üye Barter sistemi ile mal ve hizmet satın aldığında aldığı mal ve hizmet karşılığı Barter İşlemler Hesabını alacaklandırır.( Komisyon giderlerini de sistemden alacağından düşerek ödemiştir.)

153 Ticari Mallar XXXX
191 İndirilecek KDV XXXX
320 Satıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX

3-Hizmet ve Sarf Malzeme Alışları

              Üye Barter sistemi ile sarf malzemesi veya hizmet satınaldığındaaldığı sarf malzemesi veya hizmet bedeli karşılığı Barter İşlemler Hesabını alacaklandırır.( Komisyon giderlerini de sistemden alacağından düşerek ödemiştir.)

740-760-770 Giderler Hs. XXXX
191 İndirilecek KDV XXXX
320 Satıcılar Barter İşlemler Hs. XXXX

4-Barter Tahsilatları (Firmanız Barter Çeki Aldığında)

108 Hazır Değerler XXXX
120 Alıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX

5-Barter Ödemeler(Firmamız Barter Çeki Verdiğinde)

108 Hazır Değerler XXXX
320 Satıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX

6-Barter Komisyonlarının İşlenmesi

653-740-
760-770 Giderler XXXX
191 İndirilecek KDV XXXX

120 Alıcılar Barterlı İşlemler Hs. Veya
320 Satıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX

7-Alacak ve Borç Hesabının Kapatılması

              Barter işlemi yapan firma borçlu ise ya sisteme mal satar veya günü gelince borcunu dolar karşılığı nakit öder. Ortaya çıkan kur farkı ise Finansman gideri olarak kaydeder.Satıcı ise kur farkı geliri olarak kayıt yapar.

8-Firma Sistemden Mal Alıp 12 Ay sonunda Barter Şirketine Ödemeyi Nakit Yaptığında

              Barter sistemi üyesi firma sistemden mal veya hizmet almış ve karşılığında borcunun tamamını mal veya hizmeti ile ödeyememiş ve 12 ay sonunda kalan borç tutarını barter şirketine dolar olarak yapmıştır.
120 Alıcılar Barterlı İşlemler Hs. Veya
320 Satıcılar Barterlı İşlemler Hs. XXXX
100 Kasa Hs. XXXX