Haftanın Ürünü
ÇANAKKALE’DE ÇIFTLIK

ÇANAKKALE MERKEZ AKÇALI ,ÇANAKKALE BALIKESIR ANA YOLU ÜZERINDE BULUNAN ÇIFT..   devamı...


DÜNYADA BARTER

              Dünyada Barter, bir endüstri haline gelmiştir. Uygulamada en basarili örneklerinin ABD'de bulunduğu görülmektedir. Avrupa'da ve Japonya'da gelişmeler olduğu ve gittikçe artan sayıda firmanın Barter sistemi ile çalıştığı bilinmektedir.

              Barter'ın gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları dikkate alındığında, bir stok yönetim sistemi olarak kullanıldığı görülmektedir. İhtiyaçların karşılanması için finansman bulmada ve ürünlerin satılması için pazara ulaşmada çok geniş imkânlar sağlayan Barter, etkili pazarlama sistemi olarak kullanılmaktadır.
Barter Nedir?
              ABD, Barter sisteminin en basarili uygulandığı ülke olarak karsımıza çıkmaktadır. Öyle ki, her eyalette ve her şehirde bir Barter şirketi bulunmaktadır. Az sayıda firma ile çalışan Barter şirketleri olduğu gibi, uluslararası piyasalarda işlem yapan ve 30 bin üye ile çalışan Barter şirketleri de vardır. ABD'de faaliyet gösteren Barter şirketlerinin, diğer ülkelerdeki Barter şirketlerinden en büyük farkı sistemden alim yapan borçlu firmanın her ay için belirli oranda faiz ödemesidir. Üyeler borçlarını kısa sürede ödemeleri için bu şekilde zorlanmaktadır. Firmaların üyelik aidatları ve işlem komisyonları nakit alınmaktadır. İşlem komisyonlarının da alıcıdan ve satıcıdan alındığı ve söz konusu komisyonların %5 ile %12 arasında değiştiği görülmektedir. ABD'deki Barter şirketleri birer ticaret şirketi olarak kurulmakta ve yine ticaret kanunları içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri görülmektedir.

               Avrupa'daki Barter şirketleri, Amerika'daki uygulamalardan farklı bir yaklaşım içerisindedirler. Barter isini bir enformasyon bankacılığı olarak yapan Barter şirketlerinin temel amacı firmaları bu sisteme üye yapmaktır. Firmaları sisteme üye yaptıktan sonra sistemi kullanmalarına zaman ve emek harcamayan Barter şirketleri tüm bunları firmaların kendisinden beklemektedir. Bunun için de çoğu Barter şirketi firmalardan sadece üyelik ücreti almakta, yapılan Barter işlemlerinden komisyon almamaktadır. Üyelik süresince, sistemden yeterince faydalanmadığını düşünerek bir sonraki sene sözleşmesinin fes eden üye sayısının çok olması, bu anlayıştan kaynaklanmaktadır.

               Japonya'daki Barter şirketlerinin, diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, Barter' a çok farklı bir yorumla yaptığı görülmektedir. Öncelikle Barter şirketi sayısı azdır ve en önemlisi çok güçlü finans kaynaklarına sahiptirler. Büyük organizasyonlar ile örgütlenmektedirler. Firmalara, çok zengin hizmet portföyü sunmaktadırlar. Firmaların hem satın alma bölümleri, hem de satış departmanları gibi çalışabilmekte, kendi fonları ile finansmanlarını sağlayabilmektedirler. Bunların dışında, teknoloji, pazarlama, üretim, yönetim konularında profesyonel uzman kadroları ile firmaların taleplerini karşılamaktadırlar.

              Türkiye'de ise, henüz çok yeni olan Barter sisteminde firmalar bir havuzda toplanmakta, Barter havuzuna üye olan firmalar, havuza arz ve talep ettikleri ürünleri bildirmektedirler. Merkezi sistemle, birbirlerinin ihtiyaçlarını öğrenen firmalar para kullanmadan ürün ya da hizmet değiş tokuştu yapmaktadırlar. Bir şirket, herhangi bir firmaya arz ettiği ürünün karşılığında ayni firmadan talebini alamıyorsa, havuzdaki başka bir firmadan talebini karşılayabilmektedir. Bütün bu işlemlerin organizasyonu Barter şirketleri tarafindan yapılmaktadır.